Vývoj počtu pražských hotelů a hostů v letech 2000-2012

25.07.2013 18:57

Pražské hotely a jejich hosté

Počet hotelů - vývoj počtu pražských hotelů v kategorii 3-5 hvězd
Počet hostů - počty hostů v hotelech a dalších hromadných ubytovacích zařízeních v Praze

Rok Počet hotelů Počet hostů
2000 185 2 619 400
2001 199 3 008 277
2002 230 2 534 126
2003 243 3 024 575
2004 271 3 863 894
2005 262 4 108 565
2006 281 4 142 538
2007 338 4 485 372
2008 368 4 587 483
2009 393 4 346 839
2010 389 4 743 373
2011 399 5 050 923
2012 404

5 394 283

Zdroj : ČSÚ

Zpět