Systém kvality a inovací v CR

18.01.2010 21:20

czechquintMinisterstvo pro místní rozvoj ČR zavádí systém kvality služeb a inovací v cestovním ruchu s názvem
CzechQuint
= záruka kvality.
Tento systém má za cíl zlepšit podmínky v oblasti legislativy, financí, vzdělávání, inovací a certifikace.

Hlavní cíle :

 • zlepšování kvality a podpora rozvoje cestovního ruchu
 • zajištění rovných kritérií hodnocení kvality v cestovním ruchu
 • vytvoření rovných podmínek na trhu cestovního ruchu
 • zavedení důkladnější kontroly a důsledné vymáhání práva
 • posílení ochrany spotřebitele
 • zvýšení transparentnosti služeb a zlepšení orientace na trhu CR


Cílem projektů je zároveň zvýšit povědomí poskytovatelů služeb v cestovním ruchu o možnosti certifikace – stanovením benefitů pro certifikované služby, resp. pro jejich poskytovatele. Dále informovat uživatele (turisty) těchto služeb a to především formou propagace certifikovaných služeb. Zařízení, která projdou certifikací,  získají značku kvality v cestovním ruchu.

Důvody pro zavedení standardů kvality služeb :

 • zvýšení konkurenceschopnosti a efektivní rozvoj cestovního ruchu
 • integrace do již existujících evropských systémů
 • systematické zvyšování kvality služeb
 • zajištění rovných kritérií hodnocení poskytovaných služeb
 • vytvoření rovných podmínek na trhu
 • vyšší důvěra zákazníků, vyvolání zájmu o kvalitní služby u koncových uživatelů
 • záruka kvality poskytovaných služeb
 • snazší orientace koncových uživatelů při výběru služeb CR
 • zvyšování motivace personálu ve službách CR
 • možnost získávání zpětné vazby, např. formou dotazníkových šetření
 • možnost zavedení důkladnější kontroly
 • efekty/benefity pro koncového uživatele služeb i pro poskytovatele certifikované služby

 

Zpět