Světový den cestovního ruchu

27.09.2010 21:11

Světový den cestovního ruchu 2011

Světový den cestovního ruchu roku 2010 je zasvěcen stejně jako celý rok 2010 žhavému tématu - Biodiverzitě (biologická diverzita) - biologická rozmanitost bohatství života na Zemi ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Světová organizace cestovního ruchu (WTO - World Tourism Organization) se obrací nejen na pracovníky cestovního ruchu, ale i na všechny turisty a cestovatele, mezinárodní společenství a vlády s naléhavou výzvou ochrany biologické rozmanitosti na Zemi.

Cíl trvalé udržitelnosti biodiverzity je hlavním tématem všech řečníků, kteří se letos sjeli do čínské provincie Guangdong. Biologická rozmanitost je jednou ze základních aktivit cestovního ruchu. Neporušené a zdravé ekosystémy přitahují stovky milionů turistů ročně, které jsou zdrojem příjmů a jistinou zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu.

Cestovní ruch a biologická rozmanitost jsou na sobě vzájemně závislé. UNWTO chce zvýšit povědomí o biodiverzitě a vyzývá zúčastněné strany cestovního ruchu a cestující, aby sami přispěli svou aktivitou ke globální odpovědnosti vedoucí k ochraně spletité sítě unikátních druhů a ekosystémů, které tvoří naši planetu, řekl ve zdravici UNWTO její generální tajemník Talebova Rifai.

Světový den cestovního ruchu (WTD - World Travel Day) , je každoročně 27. září oslavován tématicky zaměřenými akcemi. Účelem oslav je podpořit povědomí mezinárodního společenství o významu cestovního ruchu, o jeho sociální, kulturní, politické a ekonomické hodnotě.

světový den cestovního ruchu (WTD) China

Zpět