Rezervační postupy klientů nezávislých hotelů

22.11.2011 22:11

Marketingová společnost WIHP soustředila analytická data způsobů a cest klientských rezervací nezávislých hotelů.

Z přehledu vybíráme :

- 14 minut stráví klient na webových stránkách oproti 11 minutám na rezervačním systému
- 17,5 návštěv uskuteční klient na cestovatelských stránkách
- 10 hotelových stránek prohlédne každý nový host před uskutečněním rezervace
- 72,9 % klientů uzavře rezervace na hotelových stránkách, které vyhledá pomocí vyhledávačů
- 6 dní a 18 hodin trvá rozhodnutí mezi zamýšlenou rezervací a její dokončení
- 3,78 krát se klient vrátí na hotelový web než dokončí rezervaci
- 2,04 krát se klient vrátí na rezervační systém než dokončí rezervaci
- 24 % klientů, kteří rezervují hotel poprvé dají na reference přátel a rodinných příslušníků
- 20,2 % klientů objeví hotel na online rezervačních portálech, ale rezervují hotel přímo na webových stránkách daného hotelu
- 16 % klientů slyší na hodnocení zveřejněná na referenčních portálech, např. na TripAdvisoru
- 3,4 % rezervuje hotel prostřednictvím odkazu na e-mail
- nejnavštěvovanější webová stránka je vstupní stránka (home page), další stránky jsou cca 10 % - pokoje, cca 7% - poloha, cca 5 % základní informace

postup rezervace

Zpět