Příjezdový cestovní ruch 2010 - 1. pololetí

27.08.2010 20:19

Vývoj příjezdového cestovního ruchu do ČR ožívá malou renesanci. Statistické údaje jsou oproti minulým letům optimističtější. V první polovině roku 2010 přijelo do ČR celkem 2 793 082 zahraničních turistů, což činí nárůst o 3,7%.

Zahraniční hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních
podle zemí za první pololetí 2010 :

 

  Počet hostů Prům.doba
pobytu
ve dnech
Počet přenocování Index
počet hostů
1.pol.2010 /
1.pol.2009
Hosté celkem 2 793 082
   3,9 8 167 610
  103,7
Německo    622 036    4,5   2 182 272      99,6
Rusko    183 705    6,2      959 580    114,0
Polsko    170 623    3,2      376 580    101,9
Spoj.král.V.Británie a
Severního Irska
   164 757    3,5      409 448      95,3
Itálie    157 771    3,9      464 300      88,4
Slovensko    141 547    2,9       272 187    108,1
USA    124 801    3,6       325 019    109,3
Francie    116 577    3,6      298 461    112,2
Rakousko      81 454    3,1      170 278    107,4
Španělsko      79 042    3,9      229 983     110,4
         
TOP 20 zemí celkem  2 301 742    6 964 298     104,2
Ostatní     492 040    1 203 312     101,7

 Pro srovnání si můžete prohlédnout statistiku příjezdového cestovního ruchu 2009

Zpět