Konference VŠH - Perspektivy 2020

23.10.2013 21:55

Ve středu dne 23. října 2013 uspořádala Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) 5. ročník mezinárodní vědecké konference „Hotelnictví, turismus a vzdělávání“ se zaměřením na téma PERSPEKTIVY 2020. Evropská unie provádí kohezní politiku v rámci sedmiletých cyklů, a proto byla vystoupení na konferenci zaměřena na přípravy nového programovacího období EU 2014-2020.

Závěry z konference:

Pro posílení výzkumu a inovací v oborech hotelnictví a cestovního ruchu je třeba rozšiřovat síť odborných pracovišť vysokých škol a subjektů z praxe a cíleně prohlubovat jejich spolupráci.

Za účelem soustavného a systémového zvyšování kvality služeb českého hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu a jejich konkurenceschopnosti je vhodné zvažovat zařazení těchto oblastí mezi priority výzkumu, vývoje a inovací v České republice na následující programovací období.

V zájmu zvyšování teoretické úrovně i výchovy studentů potřebují obory hotelnictví a cestovního ruchu v České republice vlastní doktorský studijní program a možnost konání habilitačních řízení.

VŠH by měla pokračovat v popularizaci výsledků výzkumu a inovací z praxe. V rámci toho je nutné posílit mezinárodní charakter výzkumu a další tvůrčí činnosti, včetně rozšíření a prohloubení mezinárodních kontaktů umožňujících vzájemnou výměnu zkušeností.

Zpět