Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020

23.04.2013 09:36

Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.

Součástí Koncepce je i změna ve způsobu uplatňování dotační politiky. Ta bude nově zaměřena na využívání integrovaných přístupů na regionální úrovni, využívání nových finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry) apod.

Koncepce je propojená s realizací národního marketingu, který je popsaný a specifikovaný ve schválené Marketingové koncepci cestovního ruchu agentury CzechTourism. Oba materiály byly připravovány současně a jsou tedy vzájemně provázané.

Priority Koncepce:

  • Priorita 1 – Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu
  • Priorita 2 – Management cestovního ruchu
  • Priorita 3 – Tvorba a marketing produktů CR
  • Priorita 4 -  Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj
Zpět