Internetové rezervační systémy zaznamenávají vzestup

27.02.2011 17:23

Podle poslední zprávy analytické společnosti PhoCusWright, zabývající se výzkumem trhu v oblasti cestování, je zřejmý vzestup uskutečněných rezervací prostřednictvím internetových rezervačních systémů (OTA).

Zpráva vydaná koncem února 2011 se zaměřila na analýzu vývoje internetových rezervací dodavatelů služeb (hotelů, leteckých společností apod.) oproti rezervacím uskutečněných prostřednictvím OTA (online travel agencies).

Zpráva uvádí, že v letech 2008 - 2009 obecně webové stránky hotelů vykazovaly 67-72% měsíčních on-line rezervací oproti 28-33% rezervací zprostředkovaných internetovými rezervačními systémy. V druhé polovině roku 2010 došlo k výnamnému poklesu rezervací uskutečněných na webových stránkách hotelů a to na rozpětí 57-69% ve prospěch OTA.

Zpráva dále uvádí, že i přes pokles návštěvníků jak na OTA systémech, tak na webových stránkách hotelů se zvýšil konverzní poměr právě u OTA systémů, kdy cestovatelé využívají pro své rezervace OTA systémy a ty na rezervacích velmi dobře vydělávají.

Můžeme si položit otázku, proč k to mu došlo?

Důvodů bude zřejmě více, a do budoucna bude nutné některé z níže uvedených důvodů analyzovat a reagovat na ně.

Za nejdůležitější důvody posilujících konverzí na OTA systémech považuji start parity cen, prezentace referencí, reklamních kampaní a přívětivých webových prezentací s možností online rezervací a plateb.

Pokud chcete uspět na trhu cestovního ruchu, musíte položit důraz na výše uvedené důvody a pracovat s nimi. Nestačí vytvořit web a myslet si, že mám webovou prezentaci, webová prezentace je živá, flexibilní a nikdy nekončící proces.

S paritou cen asi nic nenaděláme, parita je přirozený obchodní vývoj OTA a "přitlačení" hotelů. Lze se jí ale částečně vyhnout kvalitně zpracovanou nabídkou a akcemi, které internetové rezervační systémy nemohou ve své strukturalizované formě uplatňovat.

Hodnocení a reference jsou již delší dobu akceptovatelnou virtuální formou rozhodovacího procesu, tak proč jí nevyužít?

A v neposlední řadě akční reakce na poptávku rezervace, každý si musí rozhodnout, zda ještě vystačí s poptávkovým formulářem, faxem či bude nutné implementovat do vlastních webových stránek online rezervační systém.

Webová prezentace a její obchodní síla je výkladní skříní vašeho podnikání a takto se k ní chovejte.

Zpět