Hotel Mosaic House je podnikem odpovědného podnikání

15.10.2013 09:46

Výjimečnost  hotelu Mosaic House je již v jeho atmosféře a druhu podnikání - je zčásti hostel a zčásti hotel, je speciální směsicí stylu, charakteru, ekologicky šetrných vlastností, legrace, kultur a generací.

Mosaic House je výjimečný v tom, jakým způsobem se angažuje v uplatňování ekologických zásad. Mosaic House, eko-leader v ubytovacích službách, je první hotel v České republice, který šetří životní prostředí tím, že využívá 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů a 100% bioplyn. Voda se zde využívá ve dvou várkách, když se host osprchuje, jde voda do nádrže, kde ji speciální bakterie vyčistí a znovu se s ní například splachuje.

K ekologickému profilu lze dále přičíst inteligentní systémy vytápění a chlazení, solární panely na střeše, energeticky úsporné osvětlení, systém regulující pokojovou teplotu na základě obsazenosti, nízkoprůtokové toalety, sprchy s technologií rain dance a elektromobil E.ON smart.

Kromě ekologie hotel Mosaic House ctí i společenskou zodpovědnost tím, že každý kdo v hotelu pracuje je veden jako klasický zaměstnanec, tedy na pracovní smlouvu, což v tomhle oboru vůbec není běžné. A každý tu má stejná práva, ať už je to manažer, nebo uklízečka.

A jeden z eko-tipů:

Každý host se může rozhodnout, že si nevezme zpátky padesátikorunu, kterou dal jako zálohu na klíče od pokoje, ale že ji nechá hotelu na rozvojové projekty v zahraničí jako například stavbu školy v africké Ghaně.

Zpět