Církevní turistika

12.01.2012 22:22

Dnes se otevřel Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO - REGIONTOUR v Brně, který potrvá do neděle 15.1.2012.

Hlavním lákadlem letošní sezony bude církevní turistika, která se na veletrhu prezentuje na mnoha krajských a místních stáncích. K tématu byl pořádán Workshop CÍRKEVNÍ TURISTIKA, kterého se zúčastnili významní představitelé oboru cestovního ruchu, církve, politiky a různých odborných sdružení.

Církevní turistice byla přislíbena velká podpora a to nejen na základě mezinárodních studií rozmachu zájmu o církevní turistiku, ale i o zvýšení zájmu v tuzemsku. Česká republika je z pohledu evropské církevní turistiky dosud neobjevenou zemí, přestože její území odedávna patřilo k duchovně významným oblastem a je doslova poseté sakrálními památkami. Do popředí zájmu se dostávají místa jako například Svatá Hora, Velehrad, Kroměříž a mnoho dalších.

V jižních Čechách se pro církevní turisty připravují konkrétní tematické okruhy pro několikadenní pobyty, během kterých mohou turisté cestovat od jedné památky ke druhé. Prohlídku některých sakrálních staveb, například svatyně v Lomečku na Strakonicku, křížové cesty v Římově u Českých Budějovic nebo Klokot na Táborsku, lze navíc spojit s cyklistickým výletem, golfem nebo jinými doprovodnými aktivitami.

Církevní turistika bude podporována mediálně a hmotně, zapojte se do možnosti progace vašich zařízení, které leží v blízkosti církevních památek a připravete svým hostům kvalitní naučné podklady, turistikcé informace a lákavé balíčky služeb.

Zpět