Cestovní ruch - křehký business

18.04.2010 22:01

Jako by nebylo dost dramatických zpráv z krizového období, jen co se začalo v náznacích hovořit o odznívání krize, přibyla další osudová rána pro cestovní ruch. Paralyzovaná Evropa díky aktivitě islandského vulkánu v ledovci Eyjafjallajökull a mraku sopečného popela se potopila do naprostého klidu v letecké dopravě. Následně na zrušení letů po Evropě navazovala rušení letů téměř z celého světa.

Koloběh příletů a odletů se zastavil, o to víc se aktivovala činnost náhradní dopravy, ubytování a zásobování.

Cestovní ruch není jediným odvětvím, které bude sčítat ztráty, možná až nenahraditelné za dané účetní období. Jak málo stačí , aby se plánované tržby zhroutily jako domeček z karet, jak málo stačí k tomu, abychom si uvědomili, jak křehký je business cestovního ruchu.

Štěští je, že cestování a touha po poznávání, potřeba odpočinku a relaxace má rychlý regenerační účinek a obnovu.

Cestovní ruch za posledních několik let postihlo mnoho bolestných ran s účinkem prudkého omezení cestování, vzpomeňme na chřipkové epidemie, zemětřesení, povodně a teroristické útoky. V českých poměrech k tomu přibyla i nadměrná konkurence nejen zahraničních lákadel a otevření nových destinací, ale i přesah nabídky nad poptávkou, bezhlavé snižování cen, kurz koruny k euru a nesmyslné daňové zatížení.

Pokud by se opakovaly podobné katastrofy, mnoho podnikatelů v cestovním ruchu by bylo nuceno ukončit své působení, nastartovaly by se nucené krachy, což si nikdo moc nepřeje.

Lékem na podobná nečekaná neštěstí by měla být větší orientace na domácí cestovní ruch, orientace na kvalitní, přehlednou a účinnou propagaci akcí zaměřených na tuzemskou klietelu, poskytování přiměřených cen za služby v celém spektru cestovního ruchu. Současná ekonomika není vyvážená, není sladěná představa jednotlivých subdodavatelů o možnostech relevantních tržeb. Stačí si jen spočítat rodinný výlet na prodloužený víkend s několika programy a celková částka mnohdy překročí leteckou týdenní dovolenou u moře. Je to správné?

Rozložení aktivního a pasivního cestovního ruchu by mělo být vyvážené, aby při podobných přírodních katastrofách nedocházelo k tak prudkému výpadku, které následně s sebou nese další ekonomické důsledky.

28.4.2010

Letecká uzávěra nad Evropou, kterou zapříčinil sopečný prach z Islandu, způsobila českým cestovním kancelářím a hotelům škody za půl miliardy korun. Zhruba 380 miliónů připadá na hotely.

Zpět