Česko - Země příběhů

10.12.2012 19:50

Metodiku chápání a tvorby produktů cestovního ruchu, která v Česku dosud chyběla, má představit vznikající Manuál agentury CzechTourism, kterým chce CzechTourism nabídnout regionům návod, jak tvořit produkty cestovního ruchu.

Přílohou Manuálu jsou příklady konkrétních produktů ze všech 17 turistických regionů, které tematicky reflektují její hlavní konkurenční výhody. Představují komplexní zážitek návštěvníka dané destinace a jsou založeny na principu spolupráce, propojení dílčích služeb do jednoho vyššího celku, ideálně pod společnou značkou.

V současné době vzniká řada nových zajímavých turistických produktů. Mnoho z nich však není zpracováno dostatečně komplexně. Bolavým místem však i nadále zůstává nekoncepčnost obecných marketingových sdělení a  chybí spolupráce s klíčovými hráči a síťování jednotlivých partnerů. Nedostatečná je mnohdy i provázanost nabídky poskytovatelů služeb v rámci produktu, a také propojenost samotného produktu a marketingu destinace.

Potřeba koncepční tvorby zajímavých a inovativních produktů cestovního ruchu vychází ze strategických dokumentů - z připravované Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014-2020 a ze zmiňované Marketingové koncepce CzechTourism.

Ubytovatelé dostanou do rukou pracovní materiál, na který mohou navázat v rámci své marketingové činnosti, obohatit nabídku a těžit z dlouho očekávané Koncepce cestovního ruchu v Česku.

Zdroje:
Česko: Země příběhů
Česko 2015: Evropská excelentní destinace!

Zpět