Česko je zase přitažlivější

13.02.2011 20:15

Podle nedávno zveřejněné statistiky ČSÚ se v roce 2010 zastavil pokles v turistické návštěvnosti Česka. Na základě statistik za 4. čtvrtletí 2010 se počet přenocovaných hostů meziročně zvýšil o 3,4%, z toho o 6,00 % zahraničních. Avšak na druhou stranu stále potračuje jev zkracování průměrné doby přenocování jak u domácí, tak u zahraniční klientely.

Celkově se v Česku za rok 2010 ubytovalo 6,34 milionů zahraničních turistů, oproti roku 2009 je celkový počet o 5% vyšší. Celkový počet zahraničních a tuzemských klientů byl za rok 2010 celkově 12,21 milionů klientů.

Bohužel s nárůstem počtu ubytovaných i nadále stagnoval RevPar a nízké ceny naprosto devastovaly trh napříč všemi ubytovacími kategoriemi. Pokud bude cenový propad pokračovat, bude to pro mnoho hotelových zařízení až tragické.

Při zahájení Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World již několikátý ministr pro místní rozvoj přislíbil, že se zasadí o přijetí koncepce podpory cestovního ruchu a připravovaného zákona. Kolikrát jsme to již slyšeli???

Jak uvedl Viliam Sivek, hoteliér a předseda Asociace cestovních kanceláří, v HN.IHNED.CZ dne 11.2.2011, ten, kdo nezdraží hotelové služby, zničí trh, vždyť prodávat ubytování pod náklady je nelogické a krátkozraké.

Doufám, že hoteliéři začnou přemýšlet, jak přispět lepšími a doplňkovými službami k vyšší návštěvnosti, dlouhodobějšímu přenocování a akceptaci vyšších cen, než tomu bylo v loňském roce. Je bezpodmínečně nutné sledovat trendy v hotelnictví, poskytovat vysoce profesionální služby s přidanou hodnotou, důsledně uplatňovat up-selling a cross-selling, poskytovat balíčky služeb s tématickým a lákavým obsahem a nabízet akční nabídky zaměřené na cílovou klientelu.

graf návštěvnosti ubyt.zařízení za rok 2010

zdroj : iHNed.cz

Zpět