Analytická statistika mip-s.cz pomocí Google Analytic

23.11.2010 21:59

Měření webových stránek zabezpečuje mnoho webových analytických nástrojů, záleží na každém uživateli, kterou z měřících služeb si vybere. Při výběru nástroje záleží na metodice měření a výsledných datech, které potřebujeme analyzovat a sledovat. Dalším základním kritériem je rozsáhlost a návštěvnost webu.

Celosvětově nejpoužívanější nástroje jsou :

  • Google Analytics
  • Omniture
  • Coremetrics
  • Webtrends

V českém prostředí :

  • Google Analytics
  • gemiusTraffic
  • TOPlist
  • NAVRCHOLU.cz

Každý z uvedených analytických nástrojů poskytuje výsledky v různých formách, které musí analytik dále zpracovávat a navrhovat řešení, která vedou k vytýčenému cíli webového portálu. Tyto cíle jsou u každého projektu jiné a tudíž i analytické výstupy jsou rozdílné. Existuje však několik společných zásadních přehledů, které jsou více méně společné.

Rozeberme si je na webovém portále www.mip-s.cz, který dnes završuje roční sledování webového provozu prostřednictvím Google Analytics.

Předně je nutné stanovit, které priority jsou pro projekt nejdůležitější z pohledu účelu, užitku a návštěvnické úspěšnosti. Pro účely analytiky provozu webu mip-s.cz jsou nejdůležitější následující přehledy :

Základní statistika používání webu

počet návštěv, počet zobrazených stránek, počet zobrazených stránek na jednu návštěvu, průměrná doba na webu, procento nových návštěv a procento míry opuštění

panel

Přehled návštěvníků

počet návštěv, počet absolutních unikátních návštěvníků, počet nových a vracejících se návštěvníků

Přehled návštěvníků

nový vs. vracející se

Přehled návštěv na mapě

země, města, odkud návštěvníci na web přichází

Přehled návštěv na mapě

Přehled zdrojů provozu

procento přímé návštěvnosti, procento návštěv z odkazujících stránek, procento návštěv z vyhledávačů, nejvýkonnější zdroje provozu

Přehled zdrojů provozu

Přehled návštěv použitím jednotlivých klíčových slov

Přehled návštěv použitím jednotlivých klíčových slov

Přehled nejnavštěvovanějších stránek

Přehled nejnavštěvovanějších stránek

Přehled výkonu struktury webu

Přehled výkonu struktury webu

Zpět