130 marketingových rad pro hotely na rok 2010

30.12.2009 22:12

Po velmi zdařilých 120 marketingových rad pro hotely na rok 2009, vydal Josiah Mackenzie začátkem tohoto týdne na svém blogu nových 130 marketingových rad a nápadů pro hotely na rok 2010.

Z celého souboru vybíráme a upravujeme pro možnosti využití v našich podmínkách :

130 marketingových rad a nápadů pro hotely na rok 2010

Strategie

 • 90 % kupního rozhodnutí je ovlivněno internetem
 • vzdělanější klienti se orientují na vyhledávání prostřednictvím Google
 • dosažení marketingových cílů v minulosti - dosažení povědomí o značce prostřednictvím mediální reklamy, dnes - přímá komunikace
 • zveřejňovat na webu co nejvíce informací, prakticky jakékoliv informace o kterých si myslíte, že by je vaši hosté mohli potřebovat
 • informace vkládejte do všech možných distribučních a internetových kanálů - blog, e-mail, článek, PDF, tisková zpráva, případová studie, video, sociální sítě
 • nelze najednou zasáhnout celý tržní potenciál, nutno zaměřit pozornost na více menších cílů
 • využijte výhodu menšího podniku v rychlosti, pružnosti a flexibilitě
 • marketingová orientace na získání, udržení a zvyšování nabídek bonitním zákazníkům
 • klienti milují složitost, ale uznávají jednoduchost
 • preferujte nabídku v které jste nejlepší

Plánování

 • držte si pokud možno svojí cenu
 • jasně definujte své postavení na trhu
 • převyšte svoji konkurenci v nabídce, ne v ceně
 • průlomové kampaně vyžadují neobvyklé přístupy
 • maximalizace zisků je v orientaci prodeje nejlepším klientům
 • jasně stanovit cíle vlastního úspěchu
 • Webová stránka :
 • vizuelně zvýrazněte nejdůležitější prvky na stákách
 • nabídka v popředí signalizuje co chceme, aby zákazník udělal
 • výrazný rezervační formulář
 • vyzdvihněte přednosti pro každou klientskou skupinu
 • stránky upravte klientům na "skenování", ne na "čtení" - rychlost podání informace
 • použijte vizuální efekty směřující k emočním nákupům
 • text obsahu stránky přizpůsobte čtenářům (klientům)
 • zpětná vazba, komentáře, klientská hodnocení přímo na webových stránkách
 • dbát na přístupnost a přehlednost stránek
 • využít moderní internetové reklamní praktiky - minisite, reklamní vstupní stránky, kreativní reklama pro zvýšení konverzí

Internetový marketing

 • být co nejvýše v přirozených výsledcích vyhledávání
 • až 86 % internetového prodeje pramení z přirozeného vyhledávání
 • analyzujte a vhodně volte klíčová slova pro vyhledávání
 • zaměřte pozornost na 2 - 3 klíčová slova relevantně spojená s vaším podnikání
 • využívejte blogů a odkazů na vaše stránky
 • budujte kvalitní linkbuilding
 • nejlepší odkazy jsou od spokojených klientů a jejich internetových aktivit
 • SEO je zisk, nikoliv náklad
 • SEO se neustále vyvíjí, držte s ním krok
 • Internetový marketing (SEM) je neustálý proces

Prestiž

 • historie a prestiž webové stránky je nanejvýš důležitá pro přirozené vyhledávání
 • klientská hodnocení jsou na nejvyšší příčce rozhodovacího procesu
 • vnímejte a analyzujte hodnocení, vyvoďte důsledky a opatření
 • sledujte internetové dění okolo názvu zařízení, restaurace a odpovědných členů vedení
 • vyhodnocujte hodnocení na portálech, které jsou na klientská hodnocení zaměřená, např. Tripadvisor
 • reagujte zpětně na negativní online hodnocení hodnotícím, využijte uvedených kontaktů, vstupte s nimi do dialogu
 • posuzujte stížnosti jako podnět k zlepšení

Sociální sítě

 • zapojte se do sociálních sítí, reagujte na vedený dialog
 • podpořte budování dobrého jména účastníky blogu vlastní reakcí a sdílením informací, vybudujte blogy pro různé skupiny klientů
 • nejužitečnější internetový obsah o vašem zařízení je obsah tvořený spokojenými klienty
 • neustále podněcujte vlastní obsahovou aktivitou budování dobré pověsti
 • dejte prostor hostům pro prezentaci jejich mediálního obsahu na vašich stránkách
 • zveřejněte své propagační fotografie na volných hostigových službách
 • vytvořte videoprezentaci zařízení vlastními zaměstnanci a zveřejnete na YouTube, popř. dalších sítích
 • využijte virální marketing, ale pozor na nákladovou položku výroby, mnohdy se nevrátí
 • Facebook - zkuste to, ale opatrně, někdy méně znamená více
 • pomocí blogů propagujte i lokalitu, to platí zejména v odlehlých oblastech, kde pro vás není konkurencí sousední hotel, ale jiná lokalita

Reklama

 • propagujte pouze služby, které skutečně poskytujete, není nic horšího než zklamaný host
 • testujte kampaně v levnějších médiích před nasazením do drahých médií
 • veďte cílenou kampaň s možností její analýzy
 • veďte reklamu příběhem, který prodává
 • výchovně-vzdělávací reklama je v dnešní době nejúčinější
 • analyzujte reklamy, neúčinné okamžitě zastavujte

E-mail

 • e-mailové nabídky zasílejte jen na základě povolení adresáta
 • e-mail s oslovením je po stránce psychologického hodnocení na vyšší pozici
 • e-mail buduje povědomí o značce
 • e-mail není určen jen vlastním klientům, používejte jej k informaci obchodních partnerů
 • využívejte sofistikovaných e-mailových databank, zasílejte relevantní nabídky různým skupinám klientů
 • nabízejte exklusivní slevy a vyjímečný servis na VIP úrovni
 • zvolte správnou frekvenci zasílání e-mailů, ideálně zjistěte, jak často si přejí oslovení dostávat e-mailovou korespondenci
 • e-mailový marketing neustále testujte a poučte se z analýz, testujte den a čas zasílání, frekvenci, personalizaci, předmět, obsah, ceny nabídek a různé druhy výzev k akci

Tisk a média

 • kvalitní PR musí zpracovávat mediální novináři a redaktoři
 • používejte tiskové zprávy jako podklad vašeho sdělení
 • využívejte novinářských portálů zdarma pro vaše PR a TZ
 • využívejte příběhů vašich klientů, orientujte PR na příběh

Služby zákazníkům

 • získání nového zákazníka je přibližně 5x dražší než udržení stávajícího klienta
 • za nejvyšší prioritu pokládejte názor klienta, přesvědčte se, že totéž chápou i vaši zaměstnanci
 • veďte sofistikované seznamy stálých klientů aby cítili, že o ně máte zájem
 • shromážděte si co nejvíce informací o vašich hostech, čím více informací, tím flexibilněji a cíleně lze nabídnout doplňkové služby
 • nabídka WiFi zdarma - ideální pro diskrétní pobídku zaslání hodnocení na TripAdvisor
 • důsledně pracujte s každým hostem i po jeho odjezdu, někdy i po několika letech
 • budujte loajalitu klientů unikátním a inovovaným vybavením, které nemusí být pouze ve špičových zařízeních
 • ponechte větší rozhodovací schopnost vlastním zaměstnancům při rozhodování přidělení klientských bonusů

Buďte globální

 • mějte na mysli, že až 60% vyhledávání se uskutečňuje v jiném jazyce, než je angličtina
 • mějte zpracované webové stránky v rodném jazyce vašich potenciálních klientů
 • využívejte rodilé překladatele
 • trendem je nepoužívat vlajky k přepínání jazykových variant, používejte textové odkazy
 • je možné použít speciální vstupní stránku s přivítáním v různých jazykových mutacích
 • pokud je to technicky možné, nabízejte stránku podle příchozí IP adresy s relevantní jazykovou mutací
 • optimalizujte stránky pro jazykové mutace
 • využijte sociálních sítí v různých jazykových mutacích a místních podmínkách

Analýza a měření

 • analyzujte co nejvíce shromážděných dat
 • vyberte si různé metriky (i vlastní) internetových kampaní
 • srovnatelné analýzy kampaní vzájemně vyhodnocujte a porovnávejte
 • využívejte všech dat, které jsou dostupné z různých metrik, zaměřte se na míry prokliku, konverze, zobrazené stránky, klíčová slova, čas strávený na stráce, míra odchodů apod.
 • vyhodnoťte klíčová slova, která přináší největší míru konverzí
 • neustále zjišťujte, jak se hosté o vás dozvěděli
 • cílem statistik a analýz je zdroj tržeb

 

Zpět