Marketing a kritéria pro výběr ubytování 2007 - 2009

V roce 2007 prováděla společnost OMD studii na aktivní populaci ČR, uživatelích internetu ve věku 12-69 let na téma - "Kritéria výběru ubytování". Ze studie vyplynulo, že téměř každý druhý člověk si ubytování zařizuje jak individuálně tak pomocí cestovní kanceláře. Ženy dávají více přednost službám cestovní kanceláře než muži, kteří deklarují spíše individuální přístup při obstarávání ubytování. Výhradně cestovních kanceláří k zajištění ubytování využívají o něco méně lidé z věkové skupiny 30 až 40 let a lidé vysokoškolsky vzdělaní.  Naopak na cestovní kancelář se spoléhají více lidé ze středně velkých měst (od 20 000 – 99 999 obyvatel).

Nejdůležitějším kritériem při výběru hotelu je cena za ubytování. Za nejpodstatnější ji považuje až 51% dotazovaných.
Na dalších pozicích se umístila kritéria :

  • poloha
  • reference od známých či přátel
  • vlastní hotelová restaurace
  • možnost snídaně
  • podle obrázku z katalogu nebo internetu
  • možnost vlastního vaření
  • dodatkové služby - bazén, sauna, fitness
  • klimatizace

Za nejméně významný faktor ovlivňující výběr konkrétního hotelu je považovaná vlastní hotelová taxi služba nebo příslušnost k hotelovému řetězci.

Jak se změnil přístup marketingu na základě těchto výběrových kritérií?
Poučili se marketéři a přijali opatření ke zvýšení propagace ubytovacího zařízení?
Změnila se kritéria výběru ubytování?

2009

Přístup marketingu, zvláště internetového marketingu se výrazně zlepšil především v zavedení referenčních stránek na hotelových webech. Je až s podivem, že klienti v naprosté většině dají na názory druhých, i když po důkladné analýze publikovaných referencí se mnohé diametrálně liší a to i na základě jejich zdrojů (rezervační systémy, vlastní reference, reference na sociálních sítích apod.). Některé zdroje nabízí i několik stovek hodnocení jednotlivých zařízení (např. New York Helmsley Hotel - 2.001 hodnocení na www.Booking.com ze dne 18.1.2010)

Reference v současné době stojí na pomyslném žebříčku nejvýše, dokonce i nad cenou z důvodu nebývalého snižování cen především v Praze.

Klientská hodnocení se vyvíjí stejně rychle, jako se vyvíjí moderní technologie, trendy a modní směry. Dnes je možné získat nejen psané reference, ale i klientskou fotografickou dokumentaci, videoprojekci a někdy i dokonalé filmové ukázky. Pro hotelová marketingová oddělení tímto dramatickým rozvojem začíná nové období marketingové činnosti a to zejména ve sledování mnoha zdrojů referencí, aktivní komunikaci s hodnotitely, reakcí na získaná hodnocení a především vlastní aktivitou na pozitivní i negativní ohlasy. Je nanejvýš nutné neztratit kontakt s aktivními klienty, neboť moderní marketing předurčuje významnou roli klientským obsahovým stránkám. 

Kritéria výběru ubytovacích zařízení se změnila na prvních pozicích. Cena již plně nerozhoduje, rozhodující úlohu převzala klientská hodnocení, doplňkové služby a prožitek, jinými slovy, host si che odnést zážitek na který bude vzpomínat a s kterým se může "pochlubit". Tím se vracíme zpět k nezákladnějšímu prezentačnímu kanálu -

spokojený host je nositelem té nejúčinnější reklamy.