Hotelový web

Hotelový web je nedílnou součástí propagace hotelového zařízení, marketingové strategie, komunikačním kanálem a zdrojem rezrevačního procesu.
Hotelový web je nositelem základních a přidaných informací vedoucích cíleně k rozhodnutí o nákupu, tedy vytvoření rezervace.
Jak přinutit návštěvníka hotelového webu, aby se rozhodl provést rezervaci na našem hotelovém webu, čím jej přesvědčit o správnosti volby?
Určitě to nebude nabídkou "nejlevnější" ceny, vždyť ne nadarmo se říká, že nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné zboží. Něco pravdy na tom bude ...
Objasněme si několik základních kritérií, které by měl každý hotelový web splňovat.

1. Přehlednost, přívětivost, přátelské užívání

Jak zjistíme, že náš hotelový web je k návštěvníkům přátelský? Opravdu máme vlastní hotelové stránky přizpůsobené pro návštěvníky, nebo jen pro sebe? Analyzujeme výsledná data z analytických nástrojů? Odpovězme si na otázku, proč máme velké množství návštěvníků, ale minimum rezervací?

Zřejmě náš hotelový web není klientsky přátelský a to ze všech úhlů pohledu - ze strany přehlednosti, obsahové náplně, pomalým náčítáním a neatraktivností. Mnoho webových stránek je v současné době již technicky překonaných, některé jsou obsahově zastaralé a nenaplněné dokumentačně prostřednictvím foto nebo video prohlídkami. U mnoha webů dokonce chybí základní poptávkový formulář a kontakty. Velkou chybou je nedostatečná prvotní orientace umístění hotelového zařízení, klasifikace a vybavenosti. 

2. Relevantní informace

Obsahová část webu je jedním z nejdůležitějších kritérií pro vyhledávání a oblíbenost webu. Pečlivě strukturované, dostatečně stručně a věcně prezentované popisné informace jsou základem přesvědčivosti a rozhodnosti. Informace na hotelovém webu by se neměly vztahovat pouze k popisu hotelového zařízení, ale i k popisu speciálních nabídek, akcí a to nejen ve vlastní režii, ale za pomoci třetích stran. Vždyť hotelové ubytování se čím dál více stává druhořadou záležitostí v rozhodovacím procesu cestování.

3. Dynamičnost webu

Rozvoj moderní internetové technologie dává naprosto volný a svobodný rozlet prezentací, upoutávek a diskuzí. Zaujmout návštěvníka hotelového webu a získat jej pro rozhodnutí provedení rezervace je cílem hotelového webu, proto je nutné webovou prezentaci neustále doplňovat obsahovými novinkami, ale i moderním zobrazováním, interaktivitou, komunikací a dialogem.