Hotelový marketingový plán na rok 2011

(Čtěte také Hotelový marketingový plán na rok 2012)

Marketingový plán je základním kamenem úspěšného byznysu každého podnikání. Obzvláště v současné nelehké době musíme marketingovému plánu věnovat náležitou pozornost, protože mnoho bývalých "pouček" je již překonaných.

Pracujte se strategickým marketingovým plánem na několik let dopředu a aktualizujte operativní plán na následující rok.

Jaké zásady zpracování marketingového plánu jsou dosud platné a z čeho vychází? Věnujme se marketingovým plánům, které zpracovávají hotely již obchodně činné a které svým marketingovým plánem cílí na vyšší zisky a upevnění postavení na trhu.

Základem marketingového plánu je analýza současného stavu podnikání, rozborem potřeb stávajících klientů a zhodnocení konkurence a trhu. Dále je nutné připravit, nebo (lépe) mít k dispozici již z průběžného hodnocení, všechny dřívější marketingové strategie a aktivity a jejich vyhodnocení. Důležitou součástí je stále nepřekonaná SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Opomíjený, avšak velmi užitečný je i marketingový audit, ideálně zpracovaný externí firmou.

Pokud máme připraveny všechny potřebné materiály a podklady, můžeme se pustit do zpracování marketingového plánu.

Hotelový marketingový plán by měl obsahovat :

 • analýzu současného stavu
 • analýzu trhu
 • analýzu konkurence
 • marketingové cíle
 • marketingové strategie
 • marketingový mix
 • realizační plán s cíly
 • rozpočet
 • hodnocení

Co je (staro)nového při sestavování marketingového plánu?

 • flexibilita a předvídavost
 • analýza a měření
 • marketingový mix od 4 P až po 9 P
 • marketing dělají všichni

Co je nového?

 • internetový marketing
 • on-line marketing
 • mobilní marketing
 • komunitní marketing
 • trendový marketing
 • affiliate marketing
 • zákaznický marketing a komunikace (CRM)
 • B2B, B2C, One-to-One, 4 C
 • E-commerce
 • klientská hodnocení

Moderní marketing se vyvíjí stejně rychle, jako se vyvíjí technické a technologické vymoženosti, nezapomeňte na rychlost informačních toků a aktuálnost.

Nosné marketingové aktivity by měly být měřitelné a vyhodnocovatelné z důvodu pozdější analýzy a přijetí opatření.

Vypracujte klidně jednoduchý marketingový plán, který bude možné hodnotit, doplnit, nadčasově aktualizovat, termínově sledovat, ale nezapomeňte s ním pracovat, do budoucna se vždy vyplatí.

Nezapomeňte do marketingového plánu zakomponovat mimo tradičních akcí vztahujících se k významným dnům nejrůznějších tuzemských a zahraničních svátků, lidových tradic a ročních období i nové formy marketingových aktivit. Plně využijte dychtivost hotelových hostů po zážitcích, neopakovatelných nabídkách a skvělých službách. Rozšiřte marketingový mix o nové komunikační kanály, nechte se inspirovat otevřeností komunikace a péčí o každého klienta. Zapracujte do marketingového plánu spolupráci s nejrůznějšími obchodními, profesními a zájmovými organizacemi se zaměřením na cestovní ruch.