Hotelový marketing

Hotelový marketing - články v roce 2010

Články z roku 2009

Předsevzetí do nového roku - slušnost především
Pomalu a jistě se vytrácí slušnost mezi přáteli, spolupracovníky a zákazníky. Čím dál častěji se můžeme setkat s neurvalým vzájemným chováním ve společnosti a na veřejnosti, ve službách, na úřadech a podobně ...

Bilancujeme a plánujeme v hotelovém marketingu
Na konci každého účetního či fiskálního roku je téměř povinností každého řádného hospodáře provést bilanci svých úspěchů a nezdařených plánů, analyzovat klady a zápory svých přecevzetí a rozhodnutí a provést závěrečný roční účet svého podnikání ...

All Inclusive hotel v Česku
Je otázka, proč se ještě All Inclusive neujala u nás? Bojí se hoteliéři nezájmu nebo nevyzkoušeného? Nebylo by vhodné vyzkoušet tuto nabídku obzvláště v současné době, kdy ceny ubytování doslova "letí" směrem dolů ...

Významné dny v roce a marketing
Marketingové využití významných dnů v roce známe ze všech obchodních činností. Kde jinde však lze ideálně využít významných dnů v roce než v prostředí hotelových služeb. Hotelový marketing hojně využívá významných dnů v roce, které jsou v kalendáři historicky usazeny s neměnnou pravidelností ...

Nové trendy v prezentaci ubytování na internetu
Prezentace ubytovacích zařízení na internetu je nedílnou součástí marketingové komunikace směrem k potenciálním zákazníkům a právě nové trendy jsou nositeli větší oblíbenosti hotelových webových stránek, přístupnosti moderním technologiím a možností efektivnější prezentace ...

Hotelový marketing a dnešní doba
Ne, nebojte se, nebudu psát o tom, že krize zasáhla hotelový business, to všichni víme, čteme o tom, slyšíme o tom a hovoříme o tom. Těchto pesimistických zpráv je již delší dobu plný éter. Avšak náznaky alespoň jednoho východiska jsou v nedohlednu, nebo si to nechává každý pro sebe? ...

Chováme se k hostům vždy v souladu s jejich očekáváním?
Ruku na srdce, kdy jste naposled měli možnost osobně hovořit s hosty a poučit se z tohoto setkání? Kdy jste byli přítomni jednání vaší recepce při nájezdu hostů nebo při dotazování na doporučení v souvislosti s jejich pobytem? Kdy jste naposledy seděli „jako host“ u hotelové snídaně a pozorovali vaše hosty ...

Hotelový marketing - pomocník nebo strašák?
Touto otázkou se v posledních letech zabývá čím dál tím více z nás. Odpověď není snadná, jednou tak a podruhé jinak, jde o to, z jaké strany se budeme na marketing dívat a jak jej budeme chápat. Předně je nutné si vysvětlit, co to vlastně marketing je, co znamená a jak je vysvětlován ...

Marketingová komunikace v hotelovém provozu
Využití marketingové komunikace v hotelovém provozu je vidět na první pohled aniž bychom vstoupili do příslušného zařízení. V moderní době je prezentace všech poskytovaných služeb (a to nejen hotelových) nanejvýš důležitá pro cílené zaměření kampaní a zavádění či udržování produktů na trhu ...

Marketingové nástroje a jejich využití v hotelnictví
Marketingové nástroje jsou souhrnně historicky pojmenovány jako 4P nebo-li marketingový mix - Product (produkt) - Price (cena) - Place (místo) - Promotion (propagace). Tato téze je dále doplňována, hlavní však zůstává, jak se jednotlivá 4P naplní v rámci vlastního zařízení. Vždy jde o zásadu zvolení vhodného poměru položek marketingové mixu na každou novou hotelovou aktivitu ...

Mediální plán reklamy
Prezentace a reklama jakéhokoliv produktu je nanejvýš důležitým marketingovým nástrojem. Zvolení správného reklamního směru či proudu je závislé na prezentujícím produktu a to i v hotelovém segmentu. Jiným směrem bude probíhat reklama subjektů v okresních a krajských městech proti reklamě na subjekty v přírodních lokalitách ...

Marketing a statistika
V oblasti marketingu se setkáváme s velkým množstvím statistických údajů, které nám přehledně analyzují možnosti trhu. Tyto statistiky jsou účelově zprácovávány na základě požadavků marketingových pracovníků s nejrůznějším zaměřením a zpracováním ...

Prezentace hotelových kampaní
Prezentace hotelových kampaní vedených fotmou tiskových propagačních materiálů nebo prostřednictvím internetového marketingu je nejdůležitějsí součástí úspěchu celé kampaně, je nutné zvážit důvody rozhodnutí o správné a účelné cestě vedení kampaní ...

Význam malých a středních hotelů
Význam malých a středních hotelů v cestovním ruchu především vyšších kategorií a úrovně neustále roste. Tato obliba vychází z požadavků nejrůznorodější klientely, která pro svoje služební či soukromé účely doslova vyhledávává kapacitně menší zařízení s vyšším standardem ...