Hotelový virtuální marketing v roce 2015

Hotelový marketing (a nejen hotelový) zažívá v posledním desetiletí neuvěřitelné změny týkající se jak technologického vývoje, tak změnou distribučních cest a prezentací marketingových pobídek.

Aby bylo možné sledovat všechny kampaně distribuované nejrůznějšími médii, nevyhneme se použití některého z analytických nástrojů a budování vlastního přehledu.

Ideálním pomocníkem, rádcem a plánovačem stále zůstává ověřený, dobře zpracovaný marketingový plán s časovou osou analytických výstupů.

Při přípravě nového marketingového plánu je nutno nejdříve důkladně analyzovat uskutečněné akce zejména v souvislosti s vyhodnocením úspěšnosti prezentace akce, distribučních kanálů a obchodního hlediska.

V dnešní internetové době se zaměřujeme zejména na inbound marketing, který je pro hotelový marketing jedním z nejlevnějších cest s možností vypracování relevantních analýz úspěšnosti.

Bez kvalitní webové prezentace, virtuálních marketingových nástrojů a sociálních sítí se dnes již neobejdeme. Ty tam jsou časy, kdy jsme si říkali, že "to" zkrátka nepotřebujeme a ejhle, ono "to" potřebujeme. A navíc, k tomu ještě potřebujeme někoho, kdo se nám o kompletní inbound marketing bude pečlivě starat.

Není v lidských, a natož obchodních silách, zvládnout všechno samostatně. Technologické změny virtuálního světa jsou stále čím dál rychlejší a reagovat na ně je v zájmu věci.

Novinky posledních měsíců či let nelze pouze zaznamenat, je potřebné s nimi pracovat a využívat je, protože pokud se nezapojíte hned na začátku, těžko se to pak dohání.

Hovořím například o budování kontaktní databáze, kdy už nestačí pouze kontakt, ale měli byste k němu mít další data, která využijete pro cílené kampaně a nabídky.

Personifikované seznamy a cílení již nejsou doménou pouze e-mailových zpráv, využívají se v PPC kampaních včetně remarketingových (retargetingových) nebo facebookových.

Začněte se více zajímat o hotelový virtuální marketing, využijte všech dostupných možností, nechte si nezávazně vypracovat nabídky odborných firem, které vám rádi poradí, jak při kvalitním využití dostupných nástrojů nejen vydělat, ale i ušetřit.

Rádi vám pomůžeme, obraťte se třeba na nás.