Trendy hotelového marketingu 2014

Virtuální svět se rozvíjí a rozrůstá a kdo jej nesleduje a nepřizpůsobuje se, ztrácí. Bohužel k jeho chybě. Někdy mi to až připadá, že marketing ubytovacích zařízení zkouší, jak dlouho může s moderními komunikačními nástroji bojovat svým ignorantstvím.

Kvalitní, udržované, aktualizované a informačně nabité webové stránky jsou dnes již samozřejmostí, to snad pochopil každý podnikatel, ale co nepochopil, je především sdělení, obsah, architekturu a analýzu.

Trend hotelového marketingu nejen roku 2014 je v kvalitním zpracování webové prezentace a dalších virtuálních prezentací s cílem zaujmout, přesvědčit a poskytnout možnost co nejpřímější dostupné cesty rezervačního procesu.

Dalším z trendů může být nazván "Žijte se svými klienty nejen virtuálně před, při a po pobytu". Žijte s nimi kontinuálně a přepokládejte, resp. mějte za cíl, že každý návštěvník vaší virtuální prezentace je váš potenciální klient a ten, který už klientem je, by měl být váš opakovaný klient.

Dále by se měl hotelový marketing zaměřit na dobrou znalost potřeb klientů a jejich uspokojování a to především v nabídce, doslova personifikované nabídce a oslovení, mějte na paměti, že mailing stále v komunikaci vede.

Výjimečnost - cíl někdy lehce, jindy obtížně stanovitelný, avšak jedinečný. Prezentujte svoji výjimečnost, prezentujte zapamatovatelný bod vaší výjimečnosti. Námětů je řada, projděte si kapitoly webu, inspirujte se na našich facebookových stránkách (Hotely v Česku, Nejúžasnější hotely světa nebo Hotelový marketing), inspirujte se "u sousedů" nebo v zahraničí. Buďte výjimeční!

Připravte pro své klienty náhradní programy, přidanou hodnotu, zábavu a show. Vtáhněte své hosty do dění přípravy gastronomických specialit v podobě kurzů, uspořádejte zajímavé interaktivní přednášky a dětské animované programy. Věnujte hostům svůj čas, věnujte hostům pozornost ať vědí, že pracujete a staráte se o ně, že jste tam pro ně.

Připravte svým klientům všechny potřebné a žádané materiály, ať už tištěné, tak virtuální. Nenechte své hosty něco hledat, buďte v předstihu. Ohromte je svými znalostmi okolí, nabídkou programu a  doporučením aktivit.

Zařiďte nebo spolupracujte s půjčovnami, ne všechno chtějí hosté vláčet s sebou, vyjděte jim vstříc s nabídkou zápůjček ať již placených nebo zdarma.

... a dbejte na své (dostupné) kontakty a lokalizaci :).