Spisovná čeština a pravopis jako marketingová zbraň

Obecně vývoj jazyka nelze zastavit stejně jako ostatní vývoje - společenské, kulturní, technické či technologické. I přes postupný vývoj platí určitá všeobecně závazná pravidla, kterými bychom se měli řídit. K těmto pravidlům v rámci marketingu, a nejen hotelového, patří dodržování pravidel spisovné češtiny a pravopisu.

Wikipedie uvádí dvě formy spisovné češtiny a definici pravopisu:
 - čistě spisovná nebo prostě spisovná čeština, určená pro veškerý veřejný styk. Má reprezentativní a úřední funkci. Používá se standardně při oficiálních a úředních příležitostech, v úředních i jiných dokumentech, ve školách a veřejnoprávních médiích, běžně i v ostatních médiích, ať už tištěných, mluvených nebo internetových
- hovorovou (spisovnou) češtinu, což je volnější forma spisovné češtiny s regionálními variantami, určená pro běžný neoficiální mluvený styk
- pravopis (též ortografie či starším pravopisem orthografie, z řeckého ορθογραφία, což je složenina ze slov ορθος (orthos) správný a γραφος (grafos) píšící), je ustálený způsob záznamu zvukové podoby spisovného jazyka systémem grafických znaků. Obecně bývá uznáván pravopis vyhlášený příslušnou státní nebo vědeckou institucí nebo významným odborníkem nebo užívaný významnou skupinou uživatelů jazyka. V rozporu s určitým pravopisem je psaní s chybami nebo užívání jiného pravopisu.

A právě ta poslední věta z definice pravopisu může být a ve většině případech se stává marketingovou zbraní!

Dejte pozor na to, co píšete, co prezentujete a co o vás vypovídá.


Hotelový marketing využívá mnoho nástrojů pro marketingová sdělení a k tomu nutně potřebuje jak psané, tak mluvené slovo. A pokud sdělení není v souladu v pravidly, okamžitě se ze sdělení stává negativní reklama nebo může být pochopena jinak než byla myšlena. Jinou stránkou je použití záměrných chyb, překlepů či obratů, které mají nosnou informaci řízeně zdeformovanou právě pro marketingovou účelnost. Těch je ale bohužel daleko méně než zdeformovaných marketingových sdělení z neznalosti pravidel.

Chyby ve sděleních jsou mnohdy zapříčiněny nikoliv neznalostí, ale chybně vedenou kontrolou, popřípadě zcela chybějící korekturou. A to se netýká pouze krátkodobých nabídek, ale také stálých textů webových stránek, nejrůznějších tištěných nebo virtuálních prezentací apod.

V současné době mají k dispozici hoteloví marketéři pestrou škálu nástrojů, které automaticky provádí kontrolu pravopisu, stačí jich jen využít. Tyto nástroje velké množství chyb okamžitě detekuje a nabízí opravy. Je až zarážející, že nejsou využívána, neboť velké množství sdělení je stále v kategorii "výsměch češtině".

Kromě "strojových" oprav existuje i možnost "lidské" korektury, kdy je ideální spolupracovat s korektory nebo copywritery. Copywriting je na vzestupu nejen díky vzrůstajícímu množství informací, ale hlavně díky tlaku na "čtivé" texty se zaměřením na zaujetí a "přesvědčení".

Hotelový marketing je citlivá disciplína, a pokud bude podpořena spisovnou češtinou bez pravopisných chyb, má předpoklad úspěchu ve složitém, avšak krásném oboru - hotelnictví.

A nezapomínejte používat spisovnou češtinu i při osobních setkání s klienty - určitě to ocení!