TripAdvisor - Travel Map

Už jste si udělali přehled měst, která jste navšítili? Už jste ohodnotili nejvýznamnější památky nebo objekty, které jste navštívili? Pokud ne, tak to udělejte, nejen  že získáte pěkný přehled vašich cestovatelských aktivit, ale povzbudíte k cestování i vaše facebookové přátele, kteří si mohou vaší mapu otevřít.

A když se zapojíte do Facebookové komunity TripAdvisor - Cities I've Visited, získáte i další nápady na vaše vlastní cestování.

A jak profil pomůže přímo vám? Ukažte sůj profil TripAdvisor Travel Map svým známým a hostům a požádjte je, aby v rámci svého profilu zobrazili vaše zařízení a poskytli vám cennou referenci.

Pro názornost - můj profil