Příprava hotelového marketingového plánu

Měsíce říjen a listopad bývají zpravidla méně vytíženými měsíci v ubytovacích zařízeních a tak se nabízí příhodná doba, kdy je vhodné začít s přípravou hotelového marketingového plánu.

Jak si přípravu hotelového marketingového plánu naplánovat?

Pokud je již jakýkoliv marketingový plán zpracován, a to třeba i jednostránkový s vytýčenými body nebo obsáhlý marketingový plán s jasnými cíly, strategiemi a analýzou, je potřeba nejprve naplánovat přípravu nového plánu.

Začít by se mělo s dílčími hodnoceními, které se v rámci roku vyhodnocují, analyzují a popřípadě upravují. Vyhodnotit by se měly jednotlivé akce a návaznosti jednotlivých akcí, jejich příprava, průběh, cíl a výsledek. U akcí, které nesplnily plánovaný výsledek, je nutné pečlivě přistoupit k analýze neúspěchu, vyhodnotit důvody neúspěchu z pohledu předvídaných či nepředvídaných podmínek. Na základě těchto poznatků vyhodnotit, zda akci opakovat s upravenými podmínkami, či akci do budoucna zamítnout.

V případě úspěšné akce je vhodné zanalyzovat její možné rozšíření na násobné opakování během roku či zopakovat ve stejném termínu s totožným scénářem či obměnou na základě analýzy.

Při přípravě marketingového plánu nelze hodnotit a analyzovat pouze uskutečněné akce, je nutné zhodnotit všechny položky plánu, zejména printovou a outdoorovou reklamu, osobní a internetový marketing, případně reklamu v médiích.

V přípravě marketingového plánu je vhodné zanalyzovat i zpětnou vazbu od klientů ze všech středisek zařízení, připomínky a podněty vlastních zaměstnanců, ale i dodavatelů.

Při přípravě marketingového plánu nezapomeňte na spolupracující subjekty, které přímo či nepřímo ovlivňují návštěvnost či obchodní cíle.

Nezapomeňte projít nejen letošní marketingový plán, projděte i marketingové plány let minulých a jejich závěry, připomeňte si, jak plánujete hotelový marketing nejen z pohledu marketingového plánu, ale i v práci s klienty, zaměstnanci a externími pracovníky.