Marketingové trendy ubytovacích zařízení v roce 2013

Celý loňský rok byl ve znamení testování prezentačního virtuálního světa na všech dostupných zařízeních, které jsou v současné době k dispozici. Rok 2012 byl ve znamení SOLOMO, rok 2013 bude ve znamení rozšiřujícího Social - Local - Mobile marketingu.

Trend SoLoMo bude chápán více globálně, bude ještě více propojen aktivními prvky a bude zaměřen na sbírání historických dat, která pak využije pro další marketing.

Trend neúnosnosti provizních nároků internetových rezervačních systémů bude nutit nezávislé hotely po novém marketingu, po hledání nových marketingových kanálů a jejich zapojení do sociálních sítí. Přerod obsahové náplně prezentačního aktuálního charakteru do sociálních médií je na vzestupu, návštěvníky zajímá přítomnost a velmi blízká budoucnost, o minulost se již téměř nikdo nezajímá. Host vyžaduje pozornost právě sobě, v tento čas a nezajímá ho, co bylo.

Odklon od slevových portálů je snad už každému jasný, avšak jejich využívání bude stále v zájmu. K pobídkám se bude přistupovat s rozumem, nikoliv masivně až hystericky, jako tomu bylo začátkem minulého roku.

Wellness turistika oproti lázeňské zaznamená růst, je potřeba se na to dobře připravit. Lázeňské komplexy budou nuceny hledat náhradní služby a zaujmout klienty krátkodobými pobyty wellness charakteru.

Trendem roku 2013 bude hledání nových možností naplnění kapacit kongresových prostor, které jsou téměř celoročně prázdné. Budou se hledat zájmové programy pro menší skupiny lidí od všemožných kulturních směrů a činností, firemní školení nahradí soukromé a zájmové, přibude interaktivních programů a osobních výměn zkušeností v kolektivech podobně smýšlejících lidí.

Hotelový marketing bude muset nutně začít pracovat se stálými klienty, trendem bude vzájemná interaktivita jak na webových stránkách, tak na sociálních sítích, ale i přímo v provozu ubytovacího, restauračního, wellness a spa střediska, popřípadě dalších.

Marketing bude cílit i na nehotelového hosta, především na místní obyvatele, jejich rodiny a okolí. Pobídky budou tak podmaňující, že i  nehotelový host se stane nezanedbatelným nosičem hotelové reklamy.

Webové stránky se budou přibližovat svým vzhledem k dynamice sociálních medií, budou velmi často obměňovány a doplňovány, budou přinášet v čím dál větším měřítku informace vzdálené od hlavního byznys plánu hotelů, budou rádcem návštěvníků poskytující co nejvíc informací spojených s pobytem a využíváním služeb.

Důraz bude kladen na přesvědčivé služby, už ne na perfektní, ty jsou standardem. Do práce s hostem inteligentně vstoupí technologické novinky v podobě tabletů, jejich využití pro personifikaci pobytu s ohledem na uložená data z minulosti. Klient bude "sledován" nejen v době jeho pobytu, ale i dlouho po něm, v práci s prezentačními kanály, korespondencí a pohybu na internetu. Remarketing je ve světě v plném proudu, nás v roce 2013 tato marketingová cesta očekává.

Důležitým aspektem pak bude dobře oddělit již "zmapovaného" návštěvníka od nových, zaměřit práci hotelového marketingu na nové klienty a stávající a podle toho s klientem pracovat. Primárně nabízet pouze takové nabídky, které jsou pro daného klienta relevantní a očekávaná a vyvarovat se "obecným" nabídkám cíleným na neznámého klienta.

I v hotelnictví bude potřebné rozšířit slovník o otázky typu: "Jak vám mohu pomoci"? "Co pro Vás mohu udělat?" Co si budete přát připravit?" Hotel v roce 2013 již nebude smět být pasivním poskytovatelem ubytování, bude muset hledat cesty jak hosta uspokojit, odhadnout jeho potřeby a správně načasovat nabídku.

A to nelze jinak, než že svého hosta bude ubytovací zařízení dobře znát!