Jarní hotelový marketing

Letos se nám počasí ukázalo doslova přejícně pro cestovní ruch a služby s ním spojené. Dlouhá zima s velkým množstvím sněhu a velmi příznivými povětrnostními podmínkami vylákalo neuvěřitelné množství milovníků zimních sportů nejen na tradiční horská střediska, ale i do jinak nevyužívaných lokalit.

Období jara se nám přehouplo během několika málo dní téměř do letního počasí a to je právě ta výhoda, že lidé vnímají teplé jaro jako impulz k výletům, vyjížďkám a návštěvám probouzejícího se jara v přírodě.

Nebude moc času, je potřeba co nejrychleji reagovat na tento podnět a využít nejen počasí, ale také lidových tradic, státních svátků a dnů pracovního volna k vytvoření dobré marketingové strategie akcí a nabídek.

Bohužel, jak se probírám hotelovými webovými stránkami, moc lákavých jarních nabídek nám hotelový marketing zatím nepřinesl. Stále jsou nabídky velmi podobné těm, kterých jsme si dostetečně užili v letech minulých. Ale nenašel jsem ani jedinou, která by mně přesvědčila (nebo jsem na ní nenarazil a třeba dosud na mě a na klienty stále čeká).

Lidová tradice pálení čarodějnic, tzv. Filipojakubská noc v úterý a následný volný den na 1. Máje by bylo vhodné využít pro hotelový marketing. Vždyť lidé jsou zvyklý na tradičně stálé květnové počasí a hojně si berou dovolené. Letos se velmi pěkně nashromáždí pěkný prodloužený víkend, kdy za 2 dny dovolené mohou lidé strávit příjemných 5 dní volna! A totéž se bude opakovat následující týden o státním svátku!

Pokud hotelový marketing připraví dostatečně lákavý program včetně mokré varianty, bude jej dobře propagovat nejen na svých webových stránkách, ale využije k tomu i další marketingové nástroje a inbound marketing, určitě se najde řada lidí, kteří snahu ocení a velmi rádi využijí.

Do akčních nabídek by bylo vhodné začlenit nejen ucelený program s využitím vlastního zařízení, ale i služeb třetích  stran, taktéž by bylo vhodné lákavým způsobem zapojit nápaditost do gastronomie. Jarní období poskytuje dostatek skvělých přírodních surovin, které lze nezvykle využít v gastronomii, čímž se podávaná jídla nejen ozdobí, ale i zdravě obohatí.

A pokud akční nabídku nezvládnete letos, poznamenejte si úkol do marketingového plánu na příští rok, neboť následující rok nás podobná situace také čeká, avšak o jeden den méně, což by byl skutečně hřích nevyužít! Navíc Velikonoce 2014 budou na dlouhou dobu až v druhé dekádě dubna, takže pokud bude počasí, lidé budou o to víc cestovat.