SoLoMo marketing

Svět je plný sociálních sítí, ať už s jednostranným využitím, nebo s více funkcionalitami. A v tomto množství by se chtěl každý hoteliér zviditelnit nebo uplatnit, je to však reálné a obchodně únosné?

Hotelový marketing se snaží probít na všech nejpoužívanějších sítích, proto vzniknul souhrnný název SoLoMo, tj. Social - Location - Mobile. Dokonce se v odborných kruzích spekuluje o tom, že rok 2012 byl a je rokem nebývalého rozmachu SoLoMo. Nejpoužívanější sociální sítě pro hotelový marketing jsou od počátku až dosud Facebook, YouTube, Foursquare, Twitter a Google+, záleží na místě, oblíbenosti a používání.

Vychází mnoho statistik o využívání sociálních sítí, uživatelé si analyzují svoje a postupně se rozmach sítí stabilizuje. Možná by se dalo říci spíše orientuje podle uživatelských možností a oblíbenosti používání jak v segmentu komunity, tak poskytnuté nebo sdílené informace.

Pro hotelový marketing platí orientace na klienta a jeho možnosti, znalosti a využití nebo nevyužití sociálních sítí. Je vhodné analyzovat, zda klienti jsou uživateli sociálních sítí a kterých. A když už hotel aktivuje svůj profil na kterékoliv síti, musí se o něj starat po stránce aktuálního obsahu, přitažlivého vzhledu vkládaných mediálních příspěvků, zajímavostí, ale také komunikace s klienty a ztotožnění se v rámci zaměstnanců po stránce loajality k hotelu, k práci, k životu.

Komunikaci na sociálních sítích můžeme přirovnat k dávnému telefonování na pevné linky, kdy se klient zajímal, co všechno může hotel nabídnout a doporučit. Dnešní komunikace po sítích je aktivnější s možností využití propojených informací na webových stránkách nebo dalších sítích, ať už úložišti fotografií a videí, nebo na recenzních stránkách apod.

Je bezpodmínečně nutné sociální sítě monitorovat, i když hotel nemá svůj profil. Klienti si mohou doporučovat na svých profilech, nebo také naopak nedoporučovat. Každá reakce na zmínku o zařízení je nutná, nikdy nevíte, kam se vaše informace dostane a jak bude s ní dále naloženo. Stává se také, že někdo založí stránku o vás a vy o tom ani nevíte.

SoLoMo je i místní, tj. oslovení v místě s nabídkou, která je určena specificky pro mobilní zařízení, které se nachází v bezprostřední blízkosti ale také prostřednictvím určení daného místa například na mapových aplikacích a gps přijímačích.

Již dnes existují mobilní platformy, které detekují vaší polohu a nabízí relevantní výsledky nejbližšího okolí. S těmito technologiemi, zvláště ve velkých městech, budou cestovatelé rezervovat, resp. přímo objednávat ubytování v daný okamžik, tedy bez předběžných rezervací několik dní dopředu.

S technologiemi SoLoMo a jejich využití v hotelovém marketingu moc neotálejte, aby vás konkurence nepředběhla.