Nehotelový host

Letošní Velikonoce svou nepřízní počasí zaskočilo mnohé hoteliéry, kteří se nezajímají o nehotelové hosty nebo o náhradní program. Předvídaví hoteliéři by s eventualitou nepřízně počasí měli počítat a zaměřit své podnikatelské úsilí a marketing na nehotelové hosty, protože lze říci, že právě nehotelový host může být svou loajalitou a opakovanou návštěvou významným přínosem.

Většina hotelových nebo ubytovacích zařízení má větší potenciál, než pouhé poskytování přenocování se snídaní. Nabídka služeb, flexibilita a záměr jsou individuální, čím rozmanitější, tím je obchodní záměr úspěšnější.

Specifikace nehotelového hosta je zkráceně nebydlící host, avšak využívající stávajících služeb, nebo účelně specificky připravovaných.

Jak zaujmout nehotelového hosta, jaké nabídky připravit?

Vycházejme z předpokladů lokality, zázemí, přístupnosti, poptávky a spolupráce s třetími stranami. Nabídka může být opravdu velmi široká, vytipujme si některé z nich:

  • restaurační a gastronomické služby
  • prodej gastronomických výrobků a polotovarů
  • fitness a wellness služby
  • využití sportovišť, bazénů
  • pronájmy společenských prostor
  • společenské akce - zábava, vědecko-populární programy
  • půjčovny
  • doplňkové služby

Nehotelové hosty můžeme rozdělit na místní, předpokládejme stálé a nahodilé. K oběma typům je nutné přistupovat s odlišnou strategií a záměrem.

Místní nehotelový host má předpoklad loajálního klienta, záleží na nabídce, načasování a dobré prezentaci. Dobrým marketingem s využitím předností zařízení se z nehotelového hosta může stát nejen stálý host, ale i nepostradatelný klient, který emociálně prezentuje vaše zařízení.

Cizí nehotelový host využívá nahodilých služeb, avšak i z něj se může při dobře poskytovaných službách stát stálý host využívající ubytovacích služeb.

Perspektivní nehotelový host je dětská klientela. Nezapomeňte, že dítě je ideálním klientem, z kterého se postupně může stát stálý host využívající všech nabízených služeb. Nejen že v ranném věku si "vydobije" u rodičů konzumaci všeho druhu a zábavy, ale postupem času bude chtít využívat všechny nabídky hotelového zařízení.

Poslouchejte a vnímejte své hosty, snažte se vyslyšet jejich požadavků a vyhovět, budete odměněni vyšší návštěvností a konzumací.