Dlouhé mezisvátkové období konce roku

Letošního roku se poštěstilo, že počet volných dní v mezisvátkovém období se může velmi příjemně prodloužit vybráním pouhých 3 dní dovolené až na 11 volných dní.

To je přesně důvod pro přípravu kvalitní nabídky ubytování s programem, protože je velká šance dlouhodobých pobytů hostů. A proč toho nevyužít?

Výhodu v sestavování nabídky a programu mají zařízení, která nabízí přidanou hodnotu k ubytování ve formě sportovního, kulturního, lázeňského či relaxačního a wellness charakteru. Tato zařízení kromě možnosti nabídky mimo zařízení mohou velmi dobře začlenit své vlastní služby. Pokud se jim povedou dobře promovat zajímavé a lákavé balíčky s navazujícím programem či službami skloubenými s ideálně zážitkovou gastronomií, mohou se těšit na zvýšenou návštěvu.

Dlouhodobější pobyty jsou ideální nejen z finančního pohledu, ale také z marketingového. Zvláště v této době by měli pracovníci marketingových oddělení či jen ti, kdo se o marketing starají co nejvíce pohybovat v hotelovém zařízení a navazovat osobní kontakty, které mohou do budoucna zužitkovat.

Doporučuji být přítomen na snídaních či večeřích, při příjezdech i odjezdech a osobně se s hosty potkávat, získávat zpětnou reakci a podpořit zájem o sdělení referencí.

Ta zařízení, která neposkytují související služby by se měla orientovat na spolupráci s třetími stranami a připravit takové programy, které se budou vzájemně podporovat a propojovat. Zahrnul bych i nabídku dopravy do vzdálenějších míst od zařízení, drobného občerstvení a orientovat se i na neobvyklé služby například v podobě "i v zimě se dá venku grilovat".

Každopádně platí, že dobře připravený program více láká a rozhoduje o výběru, je potřebné zdůraznit neobvyklost, jedinečnost a hlavně zážitkovost.

Nezapomeňte i na marketing provozovaný na hotelových pokojích, vaši hosté budou mít dost času dobře prostudovat nabízené služby a využívat je.

Taktéž se dobře připravte na náhradní program z důvodu nepřízně počasí, výpadku služby nebo nějaké nepředvídané události. Zvažte dobře všechny alternativy a už dlouho nečekejte. Kvalitně propagujte svojí nabídku, využijte všech dostupných komunikačních cest a přilákejte co nejvíce hostů. Podobná šance bude až za šest let, kdy bude složení možných volných svátkových dní na stejné úrovni.