Check out - odhlášení hosta

Při odhlášení hosta je dobré připravit a zrekapitulovat pobyt ještě před jeho přístupem k recepci. Dobrá příprava nejen že klienta příjemně překvapí, ale ubezpečí ho, že je o něj postaráno do poslední chvíle. A právě ta poslední chvíle, vyúčtování a rozloučení je téměř stejně důležitá, jako check in, jako přijetí hosta při jeho příjezdu.

Odjezd hosta by měl být rekapitulací pobytu, zhodnocení čerpaných a poskytovaných služeb, zhodnocení kvality a především získání zpětné vazby a ubezpečení o pokračující vzájemné komunikaci a opakované návštěvě.

Check out by měl být považován nikoliv za rozloučení, ale za krok k další návštěvě, za pozvání na opakovanou návštěvu a hlavně by měl obsahovat takové sdělení, které v klientovi vyvolá touhu k co nejdřívějšímu opětovnému příjezdu.

Zrovna tak, jak se provádí check in, tak by měl vypadat i check out, především v předání pozornosti, upomínky ať v podobě cukrátka, čokoládky nebo dopisu na rozloučenou s pozváním, květiny pro významné hosty a podobně. Vymyslet lze leccos, chce to zapojit kreativitu a nápaditost.

Všechny tyto procesy a pozornosti vedou k tomu, že klient odjíždí spokojený, plný dojmů, o které se sám chce podělit. A právě takovýto klient je pro nás nejužitečnější, protože je přímým nositelem vaší reklamy, rozšiřovatelem povědomí o vás a nadšeným autorem hodnocení na referenčních stránkách. A pokud dostane kvalifikovanou "nápovědu", bude reference pro vás velmi účinná.

Po odjezdu hosta by měl recepční personál poznamenat do systému postřehy a záznamy o klinetovi, jeho speciální požadavky a přání, zvláštnosti a zajímavosti pro další využití jak v marketingu, tak při opakované návštěvě.