Outsourcing v praxi - email marketing

Každý den přijíždí a odjíždí hosté vašeho zařízení. Někteří si udělali rezervaci přímo, někteří přes agenturu či nějaký rezervační portál, některým zajistil rezervaci třeba jejich zaměstnavatel.

Všichni tito hosté poznali kvalitu vašeho hotelu, vyzkoušeli si vaše služby a udělali si nějaký vlastní názor. Pokud u vás host bydlí, snažíte se mu poskytnout co nejlepší služby a komunikovat s ním tak, aby jeho výsledný dojem byl co nejlepší.

Co se ale děje poté, kdy host odjede? Komunikujete s ním i nadále? Snažíte se udržet s ním kontakt a budovat tak dlouhodobý vztah? Posilujete svoji důvěryhodnost a profesionalitu? Inspirujete ho k další návštěvě či doporučení vašeho hotelu?

Vaše otázka patrně zní: A jak to mám vše udělat? Přece nemám kapacity ani zdroje jednotlivě komunikovat s každým hostem, který bydlel v hotelu.

Odpovědí a řešením je email marketing, který je lépe outsourcovat. Ve vyspělých ekonomikách je email outsourcing hojně využívaný mnoha subjekty, (nejen) v rámci cestovního ruchu. Pokud chcete být úspěšní, měl by email marketing být důležitou součástí vaší marketingové strategie, ať už v jakékoliv formě.

Email marketing se využívá jako informační zdroj zasílání novinek, nabídek, ale i upozornění, oznámení nebo poděkování, ale především jako prvotní komunikační podnět, který jste nestihli upevnit již při pobytu klientů. 

V čem tkví úspěch email marketingu? Je efektivní, dostupný zařízením všech velikostí a jeho výsledky jsou měřitelné. Umožňuje rozesílat vizuálně atraktivní, cílené a personalizované emailové zprávy vašim zákazníkům a změřit jejich reakci. A to je jen základ. Rozšířené funkce umožňují nastavení rozesílání automatických zpráv, propojení se sociálními sítěmi a mnoho dalšího.

A jak začít? Jak plyne z názvu článku - Outsourcing v praxi - přečtěte si informace o hotelovém email marketingu. A vězte, že jedna z cest ke zvýšení obsazenosti vede přes komunikaci se zákazníky a virtuální komunikace je jednou z nejlevnějších a přesto nejefektivnějších.

Malý dovětek - vždy při jakémkoliv email marketingu pamatujte na zákon č. 480/2004 Sb.