Marketing v pracovních náplních

Ať chceme nebo ne, pracovní náplně by měly být jedním ze základních materiálů, které by měly být součástí přijetí každého nového zaměstnance. Nechci polemizovat, ale tuto praktiku doporučuji, nemám oprávnění posuzovat obsah pracovních náplní, ale mám jedno doporučení. Zakomponujte marketing do pracovních náplní, marketing by měl být součástí každodenní práce celého kolektivu.

Proč?

Na to je několik pohledů. Ten nejjednodušší je, že každému zaměstnanci by mělo jít o to, aby napomohli hostům dobře se orientovat ve všech poskytovaných hotelových službách. Jde o to, že hosté nemusí mít všechny informace, či v nabízených službách nemají jasno. Host může informaci zapomenout nebo si ji prostě nevybaví. A kdo jiný by měl klientům "napovědět"? 

Marketing v pracovních náplních mohou mít skutečně téměř všichni zaměstnanci. Vemte si jakoukoliv definici marketingu, všechny se v zásadě shodují , že "marketing je proces dosažení cílů spočívající ve zjištění potřeb cílového trhu a uspokojení těchto potřeb". Není to dosti výmluvné?

Před několika lety (2007) Americká marketingová asociace nově definovala marketing  jako „aktivitu, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou společnost“.

Nejvýznamnější změnou definice, respektivě její výklad spočívá v tom, že marketing je nyní prezentován jako širší aktivita, není tudíž již jen pouhou funkcí, ale vzdělávacím procesem.

Jednejte tedy tak, aby všichni zaměstnanci byli marketingově vzdělaní, aby přesně znali všechny přednosti zařízení a poskytovaných služeb, aby svým přirozeným marketingovým vystupováním docílili prodejního jednání (up/cross selling) a aby napomohli k požadovanému cíli - zvýšení tržeb.