Zelený trend v hotelnictví

V současné těžké době zmítané celosvětovou krizí, která se významně projevuje nejen v celém spektru cestovního ruchu, ale i v jiných oborech podnikání, je nanejvýš hodnocena snaha nalezení moderních a efektivních trendů ke zvýšení ziskovosti a rentability.

Při hledání trendů je nezbytné věnovat úsilí poznání trhu, všeobecným trendům a novinkám, technickému a ekologickému rozvoji a náhledu, módnosti a všeobecnému zájmu zákazníků. V některých případech můžeme bez ostychu hovořit i o "sexy a trendy" zaměření.

V posledních letech se čím dál více hovoří a přiklání k tzv. ZELENÉMU způsobu života, k přijímání ekologických návyků a praktik. Zelený trend se dostal i do provozu a života hotelového byznysu a je nadšeně přijímán velkou většinou hostů.

Zelený hotelový marketing má před sebou velkou budoucnost a to nejen z pohledu pozitivního vnímání širokou veřejností, ale i skutečnou úsporou zdrojů, materiálu a energie.

Provozovat Zelený hotel lze i bez příslušné certifikace a bez velkých počátečních finančních nároků. A zelený hotelový marketing? Stačí jen šikovnost prezentace skutečně zelených, ekologických zásahů do hotelového provozu, tyto trendy zásahy dobře zmarketovat a orientovat důraz na ekologické dodržování zásad zaměstnanců ubytovacího zařízení i hostů.

Zelený marketing lze nejúčinněji prezentovat na webových stránkách, na informačních plakátech v hotelových komunikačních prostorách, na prospektech a v hotelových pokojích.

Jaké jsou zelené hotelové trendy, které nejen přilákají více klientů, ale uspoří i náklady a jsou dobře akceptovány hosty?

 • všeobecné šetření energiemi
 • izolační schopnosti budov, oken, dveří a střech
 • úsporné osvětlovací prostředky
 • úsporná průtoková zařízení
 • programovatelné nastavení oběhu topení a klimatizace
 • personifikované ovládaní topení a klimatizace na pokojích
 • třídění odpadu
 •  

A co takhle vlastní přičinění, které může být inspirativní pro ostatní?

 • tlak na výrobce a dodavatele zboží bez zbytečných obalů
 • odvoz odpadu do sběrných dvorů
 • vlastní pěstování bylin
 • omezení jednotlivě balených potravin (máslo, džem, jogurt apod.)
 • snídaňové biokoutky
 • použití dávkovacích džusovačů
 • nabídka pitné vody z vodovodu
 • umístění většího počtu ramínek a věšáků na ručníky v koupelnách
 • pravidelné přírodní větrání
 •  

Budoucnost?
Příklad může být v prvním evropském energeticky soběstačném hotelu ve Vídni nebo zeleného hotelu projektovaného v opuštěném lomu u Šanghaje.