Trendy hotelového průmyslu

Současné celosvětové krizové období cestovního ruchu se snaží analyzovat důvody a dopady krize v oboru cestovního ruchu a následných služeb. Ze všech koutů světa jsou zveřejňovány různé představy a trendy, jak čelit tomuto období a jak se připravit do budoucna. Hledají se cesty, které co nejrychleji vrátí fenomén cestování do popředí zájmu co největšího počtu klientů.

Cestování, dovolené, prodloužené víkendy, odpočinkové, zdravotní a poznávací pobyty, turistické výlety a další formy cestovního ruchu potřebují "novou šťávu", pokud zrovna neposkytují své služby v nových, neokoukaných a žádaných destinacích.

Jaké trendy čekají cestovní ruch v následujícím období?

Předně je nutné si uvědomit, že se mění složení klientů, nároky, náročnost, zvyky a požadavky. Ke slovu se hlásí zážitek, neobvyklost, vyjímečnost, atraktivita, adrenalin, ale i užitek, výhoda nebo exkluzivita. Velmi ceněná bude i módnost, zdravý styl, absolutní odpočinek, wellness a regenerace včetně bio, eko a lohas životního stylu. Segmentace a orientace nabídek bude specifická pro různé druhy klientely od dětí, přes generaci Y, střední generaci až po seniory nebo single.

S těmito atributy musí hotelový marketing pracovat, musí hledat cesty jejich naplnění a distribuce. Musí přesně cílit, vytvořit atraktivní produkt a najít relevantní komunikační cesty. Hotelový marketing bude v budoucnu pracovat ani ne tak s kategorizačním rozdělením, s hvězdičkami, ale postupně více bude preferováno cílové a specifické zaměření hotelů. Těžko se budou poskytovat souběžně služby celému spektru klientů z důvodu vybavenosti, zázemí a dostupnosti tak, jak je tomu v současné době. Hotely se vyprofilují a postupně získají svojí cílovou klientelu, budou se odlišovat svojí vyjímečností a zaměřením.

Mění se i komunikační cesty informačního charakteru a aktuální nabídky. S rozvojem médií, zejména internetových a televizních se podstatně mění struktura uživatelů a cílových klientů. Obrovský boom sociálních sítí, blogů, internetových a satelitních (kabelových) televizí dává obrovské možnosti v propagaci cílovým skupinám a rychlosti a atraktivnosti sdělení. Hotelový marketing musí podat klientům ucelená sdělení a informace, klienti žádají ne 2 v 1 nebo 3 v 1, ale VŠE v 1, tj. klient si vybere takové zařízení, které uspokojí jeho potřeby a nároky v jednom místě. Klient bude chtít být pobaven, překvapen a odměněn. Bude vyžadovat precizní služby, nenaplnění deklarovaných služeb bude sankcionovat. Klient rád a ochotně sdělí své pocity a hodnocení, negativní raději o:(

Hotelový marketing a vůbec celý hotelový průmysl čeká vstřícnost ke klientským požadavkům až výstřelkům, klientovi bude potřebné vytvořit iluzi vyjímečnosti, hmatatelné ochoty a úslužnosti.

Trendy se budou točit okolo adrenalinu, zážitku, zdravého stylu a absolutního odpočinku.