Nároky hotelového marketingu

Práce v hotelovém marketingu je s rostoucím rozvojem technologických a komunikačních vymožeností stále náročnější na odborné znalosti všech pracovníků na úseku marketingu.

Ředitel marketingu (DOM) a další marketingoví pracovníci se musí v dnešní době orientovat v mnoha specifických oborech, které nejsou přímo spjaty s tzv. výrobní činností hotelu, ale na poli marketingu jsou naprostou nezbytností.

Ideálním stavem je mít v marketingovém oddělení více pracovníků, kteří se specializují na jednotlivé komunikační kanály, které lze jednoduše rozdělit na :

 • public relations marketing (komunikace s veřejností)
 • print advetising (tisková reklama)
 • internet advertising (internetová reklama)

Avšak v mnohých případech jsou na marketingu ve středních hotelových zařízeních dva pracovníci, kteří komplex marketingového mixu zpracovávají sami nebo za pomoci odborných společností.

Znalosti marketingových aktivit jsou nezbytné pro výkon prodeje hotelových a souvisejících činností, avšak nutná hloubková analýza jednotlivých kampaní a dosažené konverze jsou naprosto nezbytné pro relevantní vypracování marketingových plánů a obchodních činností.

Jaké jsou odborné požadavky na pozice hotelového marketingu?

 • odborné znalosti hotelového průmyslu
 • orientace na trhu, cenové přehledy, konkurence, strategie marketingu
 • on-line a off-line rezervační a poptávkové kanály, přehled a cílení
 • přehled médií (televize, rozhlas, tisk, pouliční reklama, internet)
 • specifické zásady marketingového mixu v rámci ubytovacích služeb
 • ceny, formáty
 • jazykové znalosti, specifika jazykových reklamních sdělení, reklamní textař (copywriter)
 • orientace v internetovém marketingu (SEM, webmarketing, sociální sítě)
 • internetová optimalizační orientace (SEO)
 • specifikace analytických nástrojů a výstupů
 • přehled nových reklamních technologií ve všech médiích

Mimo tyto základní odborné předpoklady je vhodné u kandidátů na pozice v hotelovém marketingu hledat i :

 • cit pro obsah a barvu
 • audio a video (foto) zájem
 • umění porozumět a naslouchat
 • přijímat a aplikovat novinky
 • schopnost fexibilně reagovat na podněty a přání klientů
 • výmluvnost, přirozená autorita a "klidová suverénnost"
 • ochota měnit a zkoušet zaběhnuté reklamní stereotypy
 • přirozený estét

Odborné nároky na pracovníky hotelového marketingu se rok od roku zvyšují. Pokud ubytovací zařízení nemá sílu investovat do marketingu, do reklamy a PR, do vlastních webových stránek a do komunikace s klientem, nebude mít v budoucnu úspěch. Proto je obzvláště nutné v současné tíživé době velmi dobře zhodnotit vlastní situaci a marketing řešit.

Nápadů a trendů je mnoho, jen najít sílu aktivovat (nebo najít) marketingové pracovníky a pracovat na dlouhodobých marketingových strategiích a činnostech.