Hotelový marketing a přímý prodej

Nastává čas zvýšeného prodeje hotelových kapacit tzv. "z ulice", nebo-li v řeči hotelového žargonu "prodej walkinům".

Položme si na začátku této sezony velmi důležitou otázku - "Umíme dobře prodávat napřímo?"
K této základní otázce je nutné doplnit ještě následující další, podmiňující otázky :

  • Necháváme si volné pokoje pro přímý prodej z ulice?
  • Necháváme si pro přímý prodej variabilní pokoje?
  • Necháváme si vyjímečné pokoje?
  • Nabízí recepce přidanou hodnotu pokojů?
  • Jak účelně pracuje recepce s cenami při přímém prodeji?

Přímý prodej na recepci je tím nejideálnějším prodejem, který může v prodeji hotelových kapacit nastat. Při této příležitosti je nutné, aby dobře vyškolení pracovníci recepce uměli vést prodejní dialog s klientem, aby velmi efektivně využili volné pokoje s přidanou hodnotou pro přímý prodej, který není možný realizovat při prodeji prostřednictvím rezervačních systémů a portálů.

Ne všechny systémy i přes současnou technickou dokonalost nabízí všechny druhy pokojů, které jsou něčím zvláštní, něčím specifické. Stačí si projít hotel a zmapovat si, kde jsou např. v koupelnách vany, nebo okna, které pokoje jsou klidnější a s výhledem, které jsou velké, členité, jinak vybavené a podobně. Rozdílů je dostatečné množství, jde o to, dobře tyto rozdíly znát a vhodně při prodeji využít.

Bohužel v mnohých případech pracovníci recepce hotelové pokoje vůbec neznají a nikdy na nich ani nebyli - tragédie, že?

Přímý prodej je hra, hra o co nejefektivnější prodejní taktiku, nabídku a vytěžení z emočního naladění klienta.

Současná prodejní taktika mnohých hotelů je v nabídce co nejnižší ceny, z které pak není úniku při případném nátlaku na další slevy a požadavky ze strany hostů.

Proč tedy nevyužít přímého kontaktu při prodeji, využít hotelového marketingu a současných prodejních trendů, nabídky vyjímečného vybavení, polohy a servisu? Chce to jen mít podobné pokoje "v zásobě" a zbytečně je bezhlavě nepřidělovat došlým internetovým rezervacím či neosobním objednávkám.

Přímý prodej je možné vést i v případě telefonické objednávky či delší mailové korespondence, kde vůle klienta dává k těmto nabídkám prostor.

V online světě tato prodejní taktika zatím není možná, ale v blízké budoucnosti bude zcela běžné, že s využitím vyspělé techniky si klienti budou vybírat konkrétní hotelové pokoje a služby na základě různých audio a video formátech, reklamích a nabídkových klipů a referenčních videoukázek.